За нас

                                              

HALMAGBG, е електронен магазиннамиращ се на  адрес http://halmagbg.com/ и се администрира от  "ЛАНА" ЕООД, с МОЛ Йордан Петков Халачев. тел:+359 887 493871,и поща center@halmagbg.com 

Взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори  с  Онлайн магазин HALMAGBG, намиращ се на електронен адрес http://halmagbg.com/, както и условията за позлване на Онлайн магазин HALMAGBG  за територията на Република България, представян от Търговско дружество  "ЛАНА" ЕООД, ЕИК 1032400635, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000,   ул. Цар Симеон 1,36, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва Онлайн магазин  HALMAGBG и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ.стават съгласно  реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП.


Данни за кореспонденция: гр.Варна ул.Пенчо Славейков 22 ет.3 ап.5С цел избягване на всякакво съмнение,декларирам,че  Онлайн магазин HALMAGBG, намиращ се на електронен адрес http://halmagbg.com/ , се администрира от  "ЛАНА" ЕООД, с МОЛ Йордан Петков Халачев. тел:+359 887 493871 и поща center@halmagbg.com 

Онлайн магазин HALMAGBG служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама стоки и услуги и се оперира на адрес гр.Варна 9004,ул.Пенчо Славейков 22, ет 3,  тел.+359887493871, Email: center@halmagbg.com